Hedersmedlemmar

SGFs styrelse kan utse hedersmedlem. Hedersmedlem är en enskild medlem med mer än 20 års oavbrutet medlemskap och som gjort förtjänstfulla insatser inom föreningen.

Följande medlemmar är hedersmedlemmar i SGF

Bengt Broms
Ulf Bergdahl
Eskil Sellgren
Björn Lundahl
Rainer Massarsch
Björn Möller
Bo Berggren
Ole Paus
Bengt Fellenius
Anders Eriksson
Lars Persson
Lars Olsson
Daniel Morfeldt 

Uppdaterat 2019-10-17