Välkommen till SGFs stora kursutbud

Vårveckan
   |     Höstveckan     |    Förorenade områden    |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik


2018   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
    30-31 januari
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)
   17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA)
    17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs)
  29 maj - 1 juni
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
Vårveckan  14 maj
  Grundläggande hydrogeologi
 Vårveckan  15 maj
  Fördjupad hydrogeologi 
 Vårveckan   16 maj   Jordmekanik  
 Vårveckan  17 maj
  AMA/TB/MUR - fallgropar 
 Vårveckan  14-17 maj
  Huvudkurs fältgeoteknik del 2 (Fulltecknad)
 Vårveckan  14-17 maj
  Miljötekniska markundersökningar 
   10-11 september
  Kolvprovtagning (Fulltecknad)
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)
2-3 oktober Kartläggning av markradon - (Fulltecknad)
15-17 oktober Huvudkurs fältgeoteknik del 1 - (Fulltecknad)
 Höstveckan  15-18 oktober
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten (Fulltecknad)
 Höstveckan  16 oktober
  Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering 
 Höstveckan  17 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom 
 Höstveckan  17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
   18 oktober
  Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök (Fulltecknad)
   20-21 november
  Riskbedömning av förorenade område (Fulltecknad)
  27-28 november
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)

 ej fastställt

Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL)
   ej fastställt
  Grundläggande bergteknik

2019

Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen

20-21 januari

Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)


Klicka här för att anmäla dig till kurserna* >>
*gäller ej webbkurser

Notera:
- Planerar du att gå någon av certifieringskurserna avseende miljöprovtagning? Läs mer här!
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.

Har du synpunkter eller frågor så hör av dig till info(a)sgf.net


  Du har väl inte missat att SGF även anordnar seminarier & minikurser?

Uppdaterat 2018-11-09