Grundläggningsdagen
- alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!


GD 2021

Missa inte sista datum för "call for abstracts" till GD 2021. Senast den 18 september 2020 behöver arbetsgruppen få in alla abstracts. (Använd gärna formatmallen.)

Förslagen skickas till Anna-Karin Jönsson
+46 (0) 76 117 17 59
anna-karin.jonsson@tyrens.se
och för F&U-sessionerna till Daniel Sjöstedt
+46 (0)70 285 61 36
daniel.sjostedt@skekraft.se

GD 2021 har följande fyra huvudteman:

- Nya tider (För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Som vanligt är ordet fritt!)

- Gyllene tider (Det går bra nu, Återvinning i projekt/hållbarhetstid, framtidsspaning, tillbakablick)

- Tuffa tider (När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut? Stora maskiner, Tuffa förhållanden)

- Storhetstiden (Stora projekt, ECI-och geoteknik?)


Sommarbrevet

Formatmallen
GD 2020 - Bästa föredrag

Föredragen som skulle varit med på GD 2020 genomfördes som en webbinarieserie. En omröstning för "Bästa föredrag" gjordes vid varje pass. I dessa speciella tider så tycker vi att vi gott kan ha sex olika vinnande föredrag. Vinnarna meddelas via e-post och present kommer i posten. Varma gratulationer!

Pass 1
På spåret
  
KC-pelare i passivzon – nyheten på det geotekniska smörgåsbordet, E02-Centralen
Tim Björkman, Jonatan Isaksson och Jorge Yannie, NCC

Pass 2A
Småstjärnorna
  Kan grönsamhet bli lönsamhet?
Fredrik Dahlgren och Viktor Hermansson, Skanska teknik

Pass 2B
FoU
  Sannolikhetsbaserad dimensionering av överlast med observationsmetoden
Johan Spross, KTH

Pass 3A
Landet runt
  ”Piling made less boring” – Minskad omgivningspåverkan genom samverkan
Anders Kullingsjö, Skanska, Lars Hall, NCC, Peter Alheid, Hercules

Pass 3B
FoU
  Tillbakablick på djupa schakter i lös lera
Johannes Tornborg, Skanska/CTH

Pass 4
Breaking news
  Gles-spont i tät-ort – slukhål och flytbenägen jord
Johan Olovsson, Besab AB

Partnerföretag 2020:

bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.se

GD 2020 inställt pga Corona

Med anledning av att Grundläggningsdagen inte var möjlig att genomföra vill vi återigen beklaga omständigheterna och de eventuella olägenheter detta orsakat er utställare, föredragshållare och deltagare.

Vi arbetar just nu intensivt med att reda ut konsekvenserna av det inställda arrangemanget och vi har stor förståelse för de frågor och funderingar ni har men ber er att ha tålamod. Vi återkommer till er så snart vi har mer information.

Med vänliga hälsningar
Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen och SGFs styrelseGrundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som 
utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen (AG GD) inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.

Arrangör är: Omnium ABUppdaterat 2020-09-14