Programmet för GD
15 mars 2018

 08:00

 09:00
 
Registrering & kaffe - utställningen öppnar

Inledning – GD-kommittén
 
   
 09:10   PASS 1:
HÖG PÅ VATTEN


Grundvattensänkning i staden
Christina Jenkins, Ramböll
Therese Wallin, Ramböll

Att passera Saltsjö-Mälarsnittet med tunnel – En ny utmaning
Curt Wichmann, Bergboken

Världens sämsta Göteborgslera - förstärkning med masstabilisering
Johannes Tornborg, Skanska
Sven Liedberg, Skanska
Mats Christiansson, Trafikverket

 
   
 10:10   Tre prisutdelningar

¤    SGFs pris för bästa examensarbete 2018

SGFs ordförande delar ut priset

¤    GULDPÅLEN 2017
Svensk Grundläggning (SAFE) och Pålkommissionen
delar traditionsenligt ut priset

¤    Sven Hansbos pris
SGF delar ut priset
   
 10:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 11:10


OBS! Parallella pass
 
PASS 2A:
UNG I BRANSCHEN 2.0


Sannolikhetsbaserad design i geoteknik
Tommy Pap, Norconsult

Geogruppen, ett unikt samarbete kring massundanträngning i centrala Göteborg
Carine Bouzas, Ramböll

Geofysiska undersökningsmetoder som komplement till konventionella geotekniska metoder vid projektering av ny järnväg
Jakob Johansson, MRM

      PASS 2B:
FoU


Landslide hazards 
Abbas Abbaszadeh Shahri, KTH

Portrycksvariationer i de översta metrarna av lerslänter
Hanna Blomén, SGI

Groundwater recharge, groundwater levels, and land-subsidence in Gothenburg – from a hydrogeological perspective 
Roland Barthel, GU
   
 12:15

  Lunchpaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter
 
 
   
 13:25


OBS! Parallella pass
 
PASS 3A:
BEGRÄNSAD FRIHET!?


Med Slussen in i framtiden
Ola Lidehorn och Anders Beijer Lundberg, ELU Konsult

Hur stöttas Kungsbackaleran?
Robert Oskarsson,
Skanska Sverige AB

Eurokod nytt
Gunilla Franzén, SGF/Geoverkstan


      PASS 3B:
FoU


Will temperature change trigger creep in sensitive clay? 
Yanling Li, CTH

Terrasstabilisering i nordiskt klimat
Mirja Rothhämel, LTU

Vad är värdet av hydrogeologisk information?
Jonas Sundell, CTH
   
 14:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 15:15   PASS 4:
HÖGA BERG OCH DJUPA DALAR


Karlatornet, Nordens högsta byggnad grundläggs på lös lera?
Bengt Askmar, Norconsult/Serneke

Bank över Örabäcken, Stora Helvetet, Storlien
Magnus Ruin, ÅF

Trehundratusen meter pålar i diket
Michael Sabbatini och Johnny Wallgren, PEAB
 
   
 16:25   Avslutning
SGFs ordförande
 
   
 19:00   GD-Middag
Middag med förstklassig underhållning
på Grand Hôtel i Stockholm
(Föranmälan krävs.)Anmäl dig här!

Grundläggningsdagen 2018 års partnerföretag:

 
   
 
Glöm inte GD-appen!

Finns att ladda ner gratis för iPhone, Andriod och Surfplatta, sök bara efter Grundläggningsdagen.
I appen finns programmet med hålltider, abstracts och artiklar, samt möjlighet att rösta på "Bästa föredrag".
Lämna gärna även synpunkter på Grundläggningsdagen via appen!

   
      Passen med denna ikon hålls på engelska.
Uppdaterat 2018-02-28