Programmet för Grundläggningsdagen
14 mars 2019


 08:00

 09:00
 
Registrering & kaffe - utställningen öppnar

Inledning – GD-kommittén
 
   
 09:10   PASS 1:
TILLBAKA TILL FRAMTIDEN


Provtagning med Geobor S och triaxförsök i fast lagrad morän i samband med planering av Ostlänken, höghastighetsjärnväg

Luke Chapman, Sweco Civil
Morgan Axelsson, Trafikverket

Framtidens riskhantering – nu med systemförståelse
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH
 

Säkra vägen till ny teknik
Tara Wood, Ramböll

 
   
 10:10   Tre prisutdelningar

¤    SGFs pris för bästa examensarbete 2018

SGF delar ut priset

¤    GULDPÅLEN 2018
Svensk Grundläggning (SAFE) och Pålkommissionen
delar traditionsenligt ut priset

¤    Sven Hansbos pris
SGF delar ut priset
   
 10:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
    OBS! Parallella pass        
 11:10PASS 2A:
UNG I BRANSCHEN 3.0

  PASS 2B:
FoU


 
  Geoteknik och hydrogeologi
– likheter, skillnader och
kommunikationsmissar

Linn Ödlund Eriksson, Sweco

Nya Sjukhusområdet Malmö
– djupa schakter bland kulvertar och vårdbyggnader

Camilla Vass och Daniel Isik, Skanska
   
När två minus blir ”Plus”
– tillbyggnad av Liljevalchs
konsthall, Stockholm

Tanja Bojovic och Mikael Creütz, Golder

  Soft clay inside out
Georgios Birmpilis, Chalmers

Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan
Carl Wersäll, KTH

En icke-destruktiv bestämning av materialparametrars värden för fyllningsdammar
Jasmina Toromanovic, LTU

   
 12:15

  Lunchpaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter
 
 
   


OBS! Parallella pass
 13:25 PASS 3A:
TILLBAKA TILL SAMTIDEN

Att utföra geotekniska undersökningar i en nära nog omöjlig terräng
Pia Hansson, Tyréns
Anders Dahlberg, Trafikverket


Marieholmstunneln
Johan Edin, Trafikverket

Bruk av jet-peler for fordypning
av kjellere og sikring av ny
byggerope på Valkyrien i Oslo

Kjell Karlsrud, NGI

      PASS 3B:
FoU

Effektiv kommunikation av
Geo-relaterad undermarksinformation
i ett LCC-perspektiv

Mats Svensson, Tyréns

Alla goda ting är 3(D)?
Torbjörn Edstam, Skanska Sverige

Geofysik som en självklar del vid förundersökningar i komplex geologi? - Exempel från ”zonen” i Saltsjön i Stockholm
Roger Wisén, LTH
Ola Forsberg, Trafikverket
   
 14:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 15:15   PASS 4:
VAD HÄNDE?


Stand up – så mycket bättre
Magnus Sjöberg, Stockholms hamn
Helena Berggrund, Sweco
Thomas Thorefeldt, VeidekkeDe tre vise – Jubileumsföreläsning x 3
Håkan Stille, KTH
Göran Sällfors, CTH

Sven Knutsson, LTU

   
 16:25   Avslutning
Victoria Svahn, ordförande SGF
 
   
 19:00   GD-Middag
Grundläggningsdagen avrundas med diskussioner och fortsatt nätverkande under en gemensam middag i Stockholms Stadshus.
(Föranmälan krävs.)
Anmäl dig som deltagare här!


Ladda ner programbladet (pdf)
senast uppdaterad 2019-01-18


Partnerföretag:


Plussponsor:

   


 
Glöm inte GD-appen!

Finns att ladda ner gratis för iPhone, Andriod och Surfplatta, sök bara efter Grundläggningsdagen.
I appen finns programmet med hålltider, abstracts och artiklar, samt möjlighet att rösta på "Bästa föredrag".
Lämna gärna även synpunkter på Grundläggningsdagen via appen!

   
   
Uppdaterat 2019-02-05