Kontakta oss / Contact us
 
Frågor om programinnehållet besvaras av GD-kommittén:
Questions regarding the program can be answered by the GD-committee:

   

Pia Larch Ordförande
Skanska
+46 (0)70 774 40 55
pia.larch(at)skanska.se
Anne Unverzagt
Hercules Grundläggning AB
+46 (0)70-276 41 04
anne.unverzagt(at)hercules.se
Anna-Karin Jönsson
Tyréns AB
+46 (0)76-117 17 59
anna-karin.jonsson(at)tyrens.se
Frågor gällande konferensdeltagande besvaras av:
Questions regarding conference participation can be answered by:

Frågor gällande utställningen besvaras av:
Questions regarding the exhibition can be answered by:
       
Lennart Stark
Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(at)omnium.se


Fanny Tran
Omnium AB
+46 (0)70 749 25 79
fanny.tran(at)omnium.se
 
 


Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som 
utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
GD-kommittén inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.

Arrangör är: Omnium AB


Uppdaterat 2019-04-01