SGF rapport 1:2014 Hantering av geotekniska risker i projekt - kravNu finns SGFs rapport 1:2014 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Det finns ett behov av en mall hur riskhantering skall göras för att den skall anses ha en tillräcklig kvalitet. Rapporten ger ett förslag till en sådan mall och beskriver de krav som bör ställas.

Syftet kan enkelt uttryckas:
Se till att riskhantering används med förstånd och till rätt ändamål och på rätt sätt.
I detta ligger att riskhantering skall göras för alla projekt, små som stora.

Men inte efter en stereotyp mall utan på ett sätt som är anpassat till projektet, till fasen i projektet och för vilken aktör i projektet den görs. Och att den hålls levande genom projektet

Genom att alltid göra en riskhantering som är anpassad till behoven och använda den som ett komplement till övrigt ingenjörsarbete i projektet uppfylls kraven. Begreppet riskhanteringsklass har införts för att tjäna som ledning vid val av omfattning på riskhanteringen
Uppdaterat 2019-11-22