SGF rapport 1:2016 Jordarters indelning och benämning

Nu finns SGFs rapport 1:2016 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Denna reviderade utgåva av Jordarternas indelning och benämning, har som huvudsyfte att bevara en mycket informativ rapport med bland annat beskrivningar av svensk geologi och med direkt koppling till geotekniska beskrivningar och problemställningar.

Vidare skall den ge en bredare information och bakgrund om aktuella laboratorieprovningar än den som direkt beskrivs i gällande standarder. Det innebär bland annat att de direkta beskrivningarna av provningstekniker har anpassats till gällande standarder och ger en mer informativ beskrivning än vad som framkommer i en standard.
Uppdaterat 2019-11-22