SGF rapport 2:2016 Akustisk Jb-sondering, resultat etapp 2

Nu finns SGFs rapport 2:2016 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Notera att bilagorna till denna rapport finns redovisade i ett separat dokument.

Om innehållet i rapporten:

Föreliggande rapport beskriver resultaten från andra etappen av ett SGF finansierat projekt där akustiska mätningar utfördes i samband med jord-berg (Jb) sondering. Syftet med första etappen har varit att undersöka hypotesen, att seismiska vågor, som genereras vid Jb-sondering, innehåller information om de genomborrade jordlagrens materialegenskaper.

Vid de seismiska mätningarna användes triaxiella geofoner och accelerometrar, som placerades på olika avstånd från borrpunkten. En fördel med akustisk mätning är att den kan utföras oberoende av Jb-sonderingen. Resultaten från etapp 1 har redovisats i rapporten ”SGF Notat 1:2016 Akustisk JB-sondering - Resultat från etapp 1”, Massarsch (2016).

Slutsatsen från de seismiska mätningarna i etapp 1 och 2 är att mätningen av vibrationssignalens tre komponenter ger kompletterande information om det genomborrade materialets material- och hållfasthetsegenskaper.
Uppdaterat 2019-11-22