Välkommen till SGFs seminarier & minikurser
Nedan finner du seminarier som arrangeras av SGFs olika kommittéer, och minikurser som ges i samarbete med SGF.
 
Aktuella seminarier / minikurser  Datum Arrangör
Minikurs: Soft Soil Modelling & Parameter Determination  15 februari 2018
SGF / BIG / CHALMERS 

Vill ni anordna ett seminarium eller hålla en minikurs?
Kontakta oss: info@sgf.net     
Genomförda seminarier / minikurser  Datum Arrangör
Minikurs: Soft Soil Modelling & Parameter Determination  3 nov och 1 dec 2017  SGF / BIG / CHALMERS 
Energibrunnar  25 oktober 2017 Byggnadsgeologiska kommittén 
Temadag fältgeoteknik  19-20 oktober 2017 Fältkommittén
     
Uppdaterat 2017-12-11