Välkommen till ett seminarium av fältkommittén inom SGF

Temadag fältgeoteknik
- Utmanande geoteknik Stockholm Norviks Hamn!

 
Datum och tid 19-20 oktober 2017
torsdag kl 09:30-17:00, fredag kl 08:30-15:00
Plats Nynäshamn, Nynäs Havsbad
Bakgrund
SGFs fältkommitté arrangerar årets temadagar för att informera och föreläsa om nyheter i branschen med fokus på fältgeoteknik. Dag två ägnas åt ett studiebesök på ett stort projekt med intressanta geotekniska utmaningar. Dagarna blir intressanta och lärorika både utifrån ett tekniskt- och ur ett samhällsperspektiv.
Syfte med seminariet Målet med temadagarna är att ge möjlighet till att skapa kontakter och byta erfarenheter mellan deltagarna, därför anordnas även en gemensam middag på kvällen.
Program  Se inbjudan (pdf)
Seminariets upplägg  Två dagar. EJ internat.
Målgrupp  Temadagarna riktar sig främst till geoteknisk fältpersonal, men handläggare, beställare och andra intresserade är välkomna.
Avgift 4 800 för SGF medlem 5 200 för icke medlem i SGF priser ex moms.
Avgiften inkluderar: Föreläsningar, dokumentation, kvällsarrangemang, studiebesök, demonstrationer samt måltider enligt programmet. Hotellövernattning ingår INTE i deltagaravgiften.
Hotellrum har förbokats på Nynäs havsbad, 18-20 oktober. Ev. hotellrum bokas och betalas av deltagaren själv.
Uppge bokningskod SGF Fält, Bokas på telefonnummer 08-520 604 00
Förbokade rum hålls till den 22 september.
Återbud För återbud som ej anmäls före den 13 oktober debiteras hel konferensavgift. Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Frågor Ulrika Larson, Empirikon, 070-847 34 75, ulrika.larson@empirikon.se
Seminarieansvarig  Fältkommittén, Thomas Andrén, Geofound Scandinavia AB, 073-375 95 30, thomas@geofound.se
Anmälan Anmäl dig här senast den 13 oktober!
   
   
Uppdaterat 2017-12-05