Utställningen 2019

Vid Grundläggningsdagen arrangeras en utställning,
som de senaste åren omfattat mer än 70 företag
från Sverige, Norden och Europa.

Anmälan till utställningen öppnar under hösten!
Säkerställ att ni får utskicken rörande utställningen,
genom att skicka ett mejl till fanny.tran(at)omnium.se

Utöver plats på utställningen finns det möjlighet
att exponera företaget lite extra. Kontakta Pia Larch
för mer information.

  The exhibition 2019       

The Foundation Day has an exhibition with more than
70 companies from Sweden, Scandinavia and Europe.

The registration for the exhibition will open during the fall!
Make sure to be on the mailing list. Send an e-mail to fanny.tran(at)omnium.se

Possibilities for further exposure is available.
Contact Pia Larch for more information.


 
Utställare 2018 / Exhibitors 2018
Se planritningen över utställningen. / See the floor plan of the exhibition.Frågor gällande utställningen besvaras av:
Questions regarding the exhibition can be answered by:

Fanny Tran
Omnium AB
fanny.tran(at)omnium.se
+46 (0)70 749 25 79 
  Partnerföretag 2019:


Uppdaterat 2018-10-11