December 2017

Månadens bild är tagen av Jim Hedfors, SGI, Linköping

Erosionsproblem vid Klitterhus, Ängelholm

Månadens ordspråk:
Q: Varför var det alltid så smutsigt hemma hos geoteknikern?
A: Han bodde i ett huSh.
Uppdaterat 2017-12-01