Arbetsgrupper inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna initieras genom sektionerna.

Arbetsgrupperna arbetar inom ett väl avgränsat område (ämnesområde/fråga)
Tar fram en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen som beskriver:
Behov/motiv för/av en arbetsgrupp
Avgränsad frågeställning
Mål/syfte med arbetsgruppen
Hur man ska arbeta
Vilka som ska medverka
Tidplan
Sektion som man rapporterar till

Arbetsgrupperna arbetar bland annat med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser.


Arbetsgrupper (i bokstavsordning) Sammankallande
Arbetsgruppen CAD/BIM/GIS/Redovisning
Davide Bonfante
Arbetsgruppen Fortbildning Ulrika Isacsson
Arbetsgruppen Fält Thomas Andrén
Arbetsgruppen för GD Pia Larch
Arbetsgruppen Grundvatten
Niklas Blomqvist
Arbetsgruppen Jordförstärkning Niklas Bergman
Laboratoriearbetsgruppen Per Carlsson
Arbetsgruppen Markvibration  Mehdi Bahrekazemi
Arbetsgruppen Miljögeoteknik Anneli Liljemark
Arbetsgruppen Risk Åsa Jönsson
Arbetsgruppen SGF standarder Gunilla Franzén
Arbetsgruppen Stranderosion
Per Danielsson
   

Arbetsgrupperna har en bevakande funktion inom respektive område och:
  • svarar för informations- och utbildningsfrågor
  • initierar FoU-arbete
  • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda gruppmedlemmar
  • svarar tillsammans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och
    nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet


  • Uppdaterat 2020-06-11