Välkommen till SGFs arbetsgrupp för Jordförstärkning

Vår målsättning är att öka kunskapen, sprida information och initiera FoU för olika jordförstärkningsmetoder.
Uppdaterat 2018-10-16