Medlemmar


Ordförande Mehdi Bahrekazemi
Golder Associates AB
           

Växel: 08-506 306 00
E-post: mehdi_bahrekazemi@golder.se

Biträdande ordf &
Sekreterare
Lars Hall 
ELU Konsult AB

Växel: 031-339 32 00
E-post:
lars.hall@elu.se

Ledamöter

Alf Ekblad

Trafikverket

Carl Lind 

NitroConsult

Christer Svensson

Sigicom


Carl Wersäll

 KTH och GRV
Christoffer With SGI

Fanny Deckner

 KTH och NCC

Jan Laue

 LTU

Nils Rydén

PEAB och LTH

Suppleanter:
Rainer Massarsch (ordförande, 2006-2009)
Anders Bodare (medlem, 2006-2009)
Bo Andréasson (medlem, 2006-2009)
Alexander Smekal(medlem, 2006-2010)

 Uppdaterat 2018-10-16