[ 3-230-05-211 ]  JB-sondering
 
Datum: 13-14 september 2021

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:

Anmälan: Länk till anmälningsformuläret

Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till aktiva fältgeotekniker med några års erfarenhet, och avser att ge deltagarna djupare insikt om de styrande dokumenten för den svenska Jb-sonderingens fyra olika klasser, samt ge tips och råd på tekniskt och säkert utförande i fält.
Placering kursmatris: Kursnivå Hög
Kursmål: Vid avklarad kurstentamen ska deltagarna ha full förståelse för hur jord-bergsonderingsmetoderna genomförs på ett korrekt, effektivt, och säkert sätt i fält. Deltagarna ska även veta vilka förberedelser som krävs, samt hur erhållna sonderingsdata behandlas och redovisas. 
Målgrupp: Kursen vänder sig till yrkesaktiva fältgeotekniker i Norden och som utför jord-bergsondering i sitt yrke.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har minst två års erfarenhet av geotekniskt fältarbete.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Både praktisk genomgång vid fältövning, samt teoretisk genomgång av styrande dokument och arbetsmiljöfrågor.
2 dagars kurs, varav ca 0,5 dagars fältövning
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Metodbeskrivning för Jord-bergsondering
Geoteknisk Fälthandbok
2 Fältövningsstationer med 1 borrvagn vid varje, demo av luft- resp. vattenspolning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
Kunskapsverifiering: Tentamen
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 13 100 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Gunnar Nilsson, MälarGeo
Thomas Andrén, GeoFound
Kursansvarig: Thomas Andrén, GeoFound
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Uppdaterat 2020-12-17