Excavation in soft clay - Matilda Harlén och Gabriella Poplasen, Chalmers Tekniska högskola


Bästa examensarbete 2019

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier
  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.
Samtliga nominerade bidrag presenterades vid SGFs föreningsstämma den 11 mars
och priskommittén kunde efter årsmötet presentera vinnarna:

Med följande motivering gick priset till Matilda Harlén och Gabriella Poplasen, Chalmers Tekniska högskola

Examensarbetet är väl genomarbetat,
strukturerat och visar på ett kritiskt förhållningssätt till modellering.

Arbetet är till stora delar teoretiskt men kopplar an till pågående projekt, där
jämförelser kunnat göras mellan beräknande värden och uppmätta.

Den vinnande bidraget visade under sin presentation och slutsats på en god förståelse
för jordens beteende.

Länk till presentationen:  https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/257067/1/257067.pdf
Artificial intelligence to model bedrock depth uncertainty - Beatriz Machado, KTH
Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Matilda Agorelius och Johanna Noberius, LTH
Bearing Behaviour of Shallow Foundations Under Heavy Train Load - Nelson García Iglesias
Tidigare vinnare

     
2018 Viktor Wiklund
Luleå Tekniska Universitet
2017
Tommy Pap Chalmers Tekniska Högskola
2016 Andreas Flyckt, Robin Rohwer Bokvist Chalmers Tekniska Högskola
2015 Victor Myrström Lunds Tekniska Högskola
2014 Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus Lunds Tekniska Högskola
2013 Simon Dawd och Rasmus Trygg Chalmers Tekniska HögskolaUppdaterat 2020-05-12