SGF rapport 1:2020
Riskstruktureringsverktyg


Ladda ner din rapport
Om rapporten

SGF-rapport om riskhantering
Vid riskhantering är ett huvudmoment att man kan identifiera de risker som kan finnas i ett
projekt. För att i möjligaste mån försäkra sig om att riskerna verkligen blir identifierade
behövs en struktur i det arbetet.
I ett av SBUF finansierat projekt har det inom AG Risk tagits fram en rapport ”Verktyg för
hantering av geotekniska risker: vägledning till systemförståelse och riskidentifiering” (SBUF
rapport 13417).
Rapporten kan laddas ner från SBUF:s hemsida, länk:
https://www.sbuf.se/Projektsida?project=e8b728fc-de72-462b-9adb-cb74100c5b99

En del av rapporten beskriver ett system för strukturering av geotekniska risker, en RBS (Risk
Breakdown System). Det görs i en bilaga och man hänvisar där till riskbeskrivningar, som av
utrymmesskäl inte ingår i SBUF-rapporten.
I stället har bilagan uppdaterats och kompletterats med riskbeskrivningarna och publiceras
nu separat som SGF Rapport 1:2020: ”Riskstruktureringsverktyg (RBS)
Stöd vid identifiering av risker i geoprojekt
Bilaga till: Verktyg för hantering av geotekniska risker SBUF projekt 13417”
SGF-rapporten är omfattande, 108 risker fördelade på 10 huvudgrupper beskrivs. Den finns i
två versioner, en ”vanlig” (156 sidor) och en som dessutom har blanksidor för egna
anteckningar om den skrivs ut på papper.

Ett webbinarium om användningen av detta verktyg är planerat till tidig höst 2020.
Webbinariet kommer som vanligt att annonseras på hemsidan.
Uppdaterat 2020-07-01