Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden

Här kan du ladda ner den handbok som SGF tog fram i samarbete med Arbetsmiljöverket; Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden.

 

Handboken har utgått hos Arbetsmiljöverket p.g.a. av resursbrist för att hålla den uppdaterad. Sedan senaste utgåvan (2015) har förändringar av framförallt en del föreskrifter inom arbetsmiljöområdet skett. I stort är dock innehållet fortsatt korrekt, relevant och användbart för arbetet med förorenade områden. SGF har nu lanserat ett projekt med att se över handboken. I ett första steg kommer bland annat hänvisningar till lagstiftning och ny kunskap att ses över, samt behov av eventuella större revideringar. 
Uppdaterat 2021-04-01