Webbinarium 2021-02-12

SGF AG Risk


Nytt verktyg för att strukturera georisker

Att kunna identifiera så många som möjligt av de risker som kan hota ett geotekniskt byggprojekt är en av de viktigaste delarna i riskhanteringen. Risker som inte identifierats är mycket svåra att skydda sig emot. Inom AG Risk har det i ett SBUF-projekt tagits fram en rapport ”Verktyg för hantering av geotekniska risker: vägledning till systemförståelse och riskidentifiering” (SBUF rapport 13417). Rapporten beskriver ett system för strukturering av geotekniska risker och man hänvisar där till möjligheten att använda riskbeskrivningar.
    
För att ytterligare hjälpa geoingenjören har SGF tagit fram en bilaga till SBUF-rapporten:
Riskstruktureringsverktyg (RBS) - Stöd vid identifiering av risker i geoprojekt . (SGF Rapport 2020:1).

Länkar:
- SBUF
- SGF:s webbshop

I webbinariet kommer vi att gå igenom hur riskidentifieringsverktyget är uppbyggt och hur det används i praktiskt arbete.

Föredragshållare:
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik

Dokumentation: ladda ner pdf
Tips: För att titta i fullskärm - klicka på ordet "YouTube".© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.Uppdaterat 2021-02-22