Passa på att gå på kurs
och nätverka med kollegor i branschen under SGFs höstvecka

det finns fortfarande platser kvar på: Planering och projektering & Geologisk historia och jordartskännedom
och även på Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering

Den 15-18 oktober hålls SGFs årliga höstvecka, i år ses vi på Stora Brännbo i Sigtuna. Under veckan finns
både dagkurser och internatkurser att välja på och på kvällarna nätverkar vi över en gemensam middag.

Läs mer om kurserna och anmäl dig här


SGF Nytt vecka 38

Nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen

Webbinarium

Har du tvingats göra svåra avvägningar i din roll som geotekniker? Kanske har du varit tvungen att väga potentiell miljöpåverkan mot produktionsmässig effektivitet? Den 5 oktober håller Lars Olsson från SGF Risk ett nytt webbinarium där han beskriver AHP-metoden (Analytic Hierarchy Process) och dess användning och och illustrerar med några geotekniska tillämningar. Läs mer här.

 

 

SGF-öst Studiebesök NCC provning av Ballast

Den 17 oktober anordnar SGF öst ett studiebesök på NCC Industry´s anläggning i Upplands Väsby. Syftet med studiebesöket är att lära sig mer om gällande krav på ballast till olika ändamål samt de metoder som är aktuella för att mäta slagmotstånd, slitstyrka, vittringsgrad samt förhindra alkalisilika reaktioner i betong.

Läs program och anmäl dig här.

 

Branschinformation: The Nordic Ground vibration day 2018
Den 18 oktober anornas den nordiska markvibrationsdagen i Trondheim. Det är en dagskonferens om ämnen som rör mätningar och modellering av markvibrationer i geotekniska sammanhang. NGV har tidigare arrangerats i Oslo 2012, Aalborg 2014 och Stockholm 2016. Registrering och information om konferensen hittas här. (https://www.ntnu.edu/ibm/the-nordic-ground-vibration-day)

 

Branschinformation: European Safety and Reliability Conference 2019
Syftet med ESREL 2019 är att skapa en inspirerande miljö och ett tvärvetenskapligt forum för utbyte av kunskap och expertis inom områdena risk, säkerhet och tillförlitlighet. Den 29e upplagan av konferensen hålls 22-26 september 2019, på Welfenschloss i Hannover, Tyskland.  Registrering och information om konferensen hittas här. (https://esrel2019.org/#/)

Ännu inga bidrag till vår fototävling! Skicka in era bidrag på temat: Hållbart! Vi är nyfikna på vad branschen anser att hållbarhet är eller inte är. Ett populärt och frekvent förekommande begrepp som sällan är särskilt väldefinierat. Nu hoppas vi att ni vill hjälpa oss att sätta bild på vad hållbarhet är eller kanske borde vara. Välkomna med era bidrag till SGF:s årliga fototävling! info@sgf.net


Och passa nu på att anmäla dig till kurs i höst... platserna håller på att ta slut på många kurser nu men än finns plats bland annat på de som vi tipsar om högst upp på sidan! 

 
Sekretariatet SGF

info@sgf.net


Nu finns nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
STORT TACK för i år!
Med en fullbokad utställning och närmare 800 deltagare kan vi nog konstatera att SGF och Grundläggningsdagen växer så det knakar.

Varmt välkommen åter 14 mars 2019 - då GD firar 40 år!


SOMMARBREV inför GD2019

Mall för abstracts

SGF webbutbildning

 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2018-09-18